• Vooraf
 • Contactpersoon
 • Gegevens
 • Situatie
 • Verwachtingen
 • Verzenden

Informatie vooraf

Wat fijn dat je geïnteresseerd bent in een plek bij ons centrum. Op dit moment zijn we druk bezig om het centrum te realiseren. We vragen je om het aanmeldingsformulier vast in te vullen zodat we contact met je kunnen maken zodra de intakegesprekken plaatsvinden. Deelnemers boven de achttien jaar zijn meerderjarig en kunnen zelf de aanmelding doen (indien gewenst).

Om aangenomen te kunnen worden moet aan een aantal criteria voldaan worden.

Belangrijk: bij het aannamebeleid kijken wij naar de hieronder beschreven criteria, maar gaat het bovenal om de vraag of SBFK de zorg kan bieden die de kandidaat-deelnemer nodig heeft om zich te ontwikkelen op persoonlijk- creatief- en professioneel vlak. Wij kunnen op basis van de intake besluiten om van de criteria af te wijken.

 1. De deelnemer is een jongere tussen de 12 en 23 jaar. 
 2. De deelnemer heeft de (voorlopige) diagnose Autisme met een normaal tot hoog IQ.
 3. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een PGB of andere vorm(en) van financiering. Of aanvraag is lopende.
 4. De deelnemer is zelf gemotiveerd om bij SBFK te komen.
 5. De deelnemer heeft interesse en affiniteit met ons creatieve aanbod.
 6. De deelnemer gebruikt geen drank en/of drugs op en om het centrum.
 7. Deelnemer en ouder(s)/verzorger(s) staan achter de visie en filosofie van SBFK.
 8. Deelnemer en ouder(s)/verzorgers en deelnemers zijn bereid om samen te werken met het team SBFK
 9. De deelnemer past bij de reeds aanwezige groep en brengt het gevoel van veiligheid niet in het geding.

 


Controleer s.v.p. onderstaande gegevens. Klik linksonder op de button <Terug> om aanpassingen te doen in het formulier.

Gegevens contactpersoon:Gegevens jongere: