Aanmelden

 • Vooraf
 • Contactpersoon
 • Gegevens
 • Situatie
 • Verwachtingen
 • Verzenden

Informatie vooraf

Wat fijn dat u geïnteresseerd bent in een plek bij SBFK. We vragen u om het interesseformulier in te vullen zodat we contact kunnen opnemen.

Om bij ons te kunnen starten moet aan een aantal criteria worden voldaan.

Belangrijk: bij het aannamebeleid kijken wij naar de hieronder beschreven criteria. Het gaat vooral om de vraag of SBFK passende zorg kan bieden die de deelnemer nodig heeft om zich te ontwikkelen op persoonlijk-, creatief- en professioneel vlak.

 1. De deelnemer is een jongere tussen de 12 en 23 jaar en heeft de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) met een bovengemiddeld tot hoog IQ;
 2. Deelnemer en ouder(s)/verzorger(s) staan achter de visie en filosofie van SBFK;
 3. De deelnemer is in staat om zelfstandig te kunnen werken en kan functioneren binnen een groep;
 4. De deelnemer heeft aantoonbaar affiniteit met ons creatieve aanbod;
 5. De deelnemer heeft geen drank en/of drugs problematiek;
 6. De deelnemer past bij de reeds aanwezige groep en brengt het gevoel van veiligheid in de groep niet in het geding.
 7. De deelnemer komt in aanmerking voor een PGB of andere vorm(en) van financiering.

Wij kunnen op basis van de intake besluiten om van de criteria af te wijken.


Controleer s.v.p. onderstaande gegevens. Klik linksonder op de button <Terug> om aanpassingen te doen in het formulier.

Gegevens contactpersoon:Gegevens jongere: