06 – 24669649 info@brilliantfuturekids.nl

Brilliant Future Kids

is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar

Brilliant Future Kids

is een creatieve werk-en-leerplek voor jongeren met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van 12 tot 21 jaar

Brilliant Future Kids

… is een creatieve werk-en-leerplek voor jongeren met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van 12 tot 21 jaar 

Brilliant Future Kids

We hebben een probleem ..

Er zitten momenteel in Nederland meer dan 14.000* kinderen en jongeren thuis (!) omdat zij zijn vastgelopen in het schoolsysteem. Veel van deze kinderen en jongeren hebben een autismespectrumstoornis en zijn kwetsbaar door een overgevoeligheid voor prikkels.

Niet alleen het regulier onderwijs maar ook het speciaal onderwijs sluit soms onvoldoende aan op de behoeften van deze jongeren.

* Volgens recente cijfers zou het gaan om 14207 kinderen.

Het onderwijssysteem is voor veel van deze jongeren teveel gericht op het behalen van diploma’s door middel van het regelmatig toetsen van een breed pakket aan vakken en vaardigheden

Hierdoor worden veel van deze jongeren binnen het regulier- en speciaal onderwijs tegelijkertijd over- en ondervraagd en ontstaan er stress, overprikkeling, verveling, faalangst, somberheid en/of andere problemen.

zie voorbeelden

Landelijk gaat het om 14.207 kinderen en jongeren die thuiszitten. Deze groep bestaat uit:  

 • langdurig relatief verzuim: 4.116
 • absoluut verzuim: 4.515
 • vrijstelling: 5.576

Er zijn geen officiële cijfers bekend over hoeveel van deze jongeren een vorm van autisme hebben maar experts schatten dat dit om ongeveer 40% gaat.

In het schooljaar 2017-2018 zaten in de gemeente Amsterdam 901 kinderen thuis.

 • Bijna de helft hiervan staat niet ingeschreven op een school (absoluut verzuim: 367)
 • een vrijwel even groot deel heeft vrijstelling van de leerplicht gekregen (vanwege lichamelijke en/of psychische problemen): 357
 • De overgebleven groep van 177 jongeren, zijn wel leerplichtig maar gaan al meer dan vier weken niet naar school.

Experts schatten dat ongeveer 40% een vorm van autisme heeft.

De meeste cijfers zijn afkomstig van:

Vroonhoven, M. van & Boelen, A. (2016). Passend onderwijs vanuit autisme bekeken. Utrecht: Vanuit Autisme Bekeken.  Zie website.

Een andere goede bron: leren van thuiszittersinitiatieven

Problemen huidige onderwijs

Overvraagd én ondervraagd

Het onderwijssysteem is voor veel van deze jongeren teveel gericht op het behalen van diploma’s door middel van het regelmatig toetsen van een breed pakket aan vakken en vaardigheden. Hierdoor worden veel van deze jongeren binnen het regulier- en speciaal onderwijs tegelijkertijd over- en ondervraagd en ontstaan er stress, overprikkeling, faalangst, somberheid en/of andere problemen. In sommige gevallen leidt dit tot suïcidale gedachten.

“Out-of-the-box” denken juist nodig!

Deze jongeren kunnen door hun creatieve en “out-of-the-box” manieren van denken en bijzondere interesses juist iets toevoegen aan onze snel veranderende digitale wereld, wanneer ze spelenderwijs en zonder druk zich mogen ontwikkelen in dat waar ze zo enthousiast van worden.

gevolg:
thuiszitten

Maar er is een oplossing!

Brilliant Future Kids

– een stichting in oprichting –  is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs.

Wij bieden een veilige omgeving met ondersteuning begeleiding & scholing op maat.

Wij stimuleren en motiveren deze jongeren in de dingen die ze wél kunnen. Vaak excelleren deze jongeren in de exacte vakken.

Uniek

Momenteel bestaat er niets passends in Amsterdam en omstreken voor deze doelgroep. Onze medewerkers beschikken over de specifieke kennis van autisme die noodzakelijk is deze jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Beoogde startdatum is 2020.

Een vast team biedt ondersteuning

Het centrum is primair een zorginstelling en geen school. Het streven is een samenwerking aan te gaan met andere instellingen. Brilliant Future Kids heeft een vast team van zorgprofessionals en docenten met onderwijsbevoegdheid in samenwerking met professionals uit de ICT- en creatieve sector.

Over welke disciplines hebben we het dan?

De jongeren worden daarbij ondersteund bij het ontwikkelen van zowel sociaal-emotionele, als (vak-)inhoudelijke vaardigheden die nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de innerlijke motivatie en het talent dat deze jongeren bezitten, zonder dat er hierbij sprake is van prestatiedruk.

Nauwe samenwerking

Brilliant Future Kids zoekt nauwe samenwerking met de ICT- en creatieve industrie in Amsterdam om te kunnen voorzien in mentorschap, projecten en stage-plekken. Wij willen samenwerken met WALHALLAb, zie walhallab.nl

Filosofie

Onze vaste staf zal worden opgeleid in the Movement-method en Horse boy filosofie door Rupert Isaacson (founder of the Horse boy method) en Carola Beekman. (3-star-independent-horse-boy-tribe mentor).

Ook de methodes Contact Gericht Spelen (CSL) van Anneke Groot, Floortime en Het Socioschema (Delfos) zullen worden gehanteerd bij Brilliant Future Kids.

Meer informatie over deze methode

 

Denk aan deze disciplines:

\

Game- & app-design

\

Grafisch vormgeving

\

Houtbewerking

\

ICT vakken & Programmeren

\

Industrieel ontwerpen

\

Culinaire activiteiten

\

Virtual Reality & 3D design

\

Muziek

\

Fotografie

\

Film, animatie & montage

\

Kunstvakken

Bij Brillant Future Kids gaan we uit van wat jongeren wél kunnen

Blog

Even voorstellen

Even voorstellen

Mijn naam is Tamara Miranda, moeder van Djamilo, filmregisseur en initiatiefnemer van Brilliant Future Kids.

Lees meer

Wat kan ik doen om te helpen?..

Alle input welkom

Je kan veel doen! Hier zijn een aantal ideeën, maar eigenlijk is alle input welkom

financiering

We zijn op verschillende manieren op zoek naar financiering. Ideeën hierover zijn welkom!

Zo zoeken we potentiële sponsors uit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld Tech-bedrijven (waar wij personeel voor kunnen gaan leveren).

Ouders met ervaringen

Ouders met ervaringen in hun zoektocht naar een diagnose en/of passende hulp, laat van je horen!

Met onze website willen we een platform vormen waar al deze informatie samen komt, zodat niet elke ouder opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Passende locaties

Ook ideeën en contacten met passende locaties zijn welkom. Wat we nodig hebben is een rustige omgeving met buitenruimte, en het liefst een creatieve community in de directe omgeving (denk bijvoorbeeld aan het Marineterrein Amsterdam, onze droomlocatie).

Meld je aan!

Mocht je denken dat dit is wat jouw kind nodig heeft; meld hem of haar aan! We gaan binnenkort beginnen met oriënterende intake gesprekken.

 

Brilliant Future Kids

De jongeren hebben in dit centrum een werkplaats met materiaal en gereedschap, een computerruimte met 3-D-printer,  een goed geïsoleerde muziek- en filmstudio en een keuken waar zij onder begeleiding mogen experimenteren en aan eigen projecten of opdrachten vanuit het bedrijfsleven kunnen werken.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor de jongeren om zich terug te trekken en tot rust te komen.

In de ochtenden zijn er gezamenlijke lessen en workshops waarin ieder op zijn eigen niveau aan een gezamenlijk gekozen thema alleen of samen aan een project kunnen werken. In de middag worden er workshops gegeven door professionals die aansluiten bij de interesse van de op dat moment aanwezige jongeren of werken ze (onder begeleiding) zelfstandig aan hun project.

In de pauzes wordt er gezamenlijk gegeten en gechilld en soms samen gekookt.

Passende stageplaats

Voor de jongeren die daar klaar voor zijn wordt een passende stageplaats gezocht waar zij, indien nodig, met extra ondersteuning vanuit het centrum relevante werkervaring op kunnen doen. Waar mogelijk wordt de aansluiting gezocht met het beroepsonderwijs, zodat jongeren die dat kunnen en willen de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar een beroepsopleiding of in samenwerking met het beroepsonderwijs op het centrum een diploma kunnen halen.

De uitgangspunten voor deze veilige omgeving met professionele begeleiding gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen zijn:

 • Kleinschalig (max 6 jongeren per groep).
 • Maatwerk gericht op zowel de talenten en interesses als de ondersteuningsbehoeften van elke jongere..
 • Iedere jongere wordt ondersteund in zijn of haar unieke talent(en) en interesse(s) met stageplekken met begeleiding, mentorschap en/of opdrachten van uit het bedrijfsleven.
 • Samenwerking met scholen, schoolinspectie en samenwerkingsverband in de vorm van onderwijs-zorg-arrangementen.
 • Samenwerking met zorginstellingen die ouder-initiatieven ondersteunen, met de mogelijkheid tot franchising in andere steden en regio’s.
 • In de toekomst is woon-werk-uitbreiding ons doel, gericht op een levensloop-brede begeleiding.
Om voor het centrum in aanmerking te komen moet je nieuwsgierig zijn en een bijzondere interesse (en misschien zelfs een groot talent) hebben voor creatieve en/of ICT-onderwerpen.

Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld koken, tekenen, timmeren, programmeren of filmen.  Als het maar iets is dat écht bij jou past en waar je heel blij van wordt.

Om de veiligheid van de andere jongeren, begeleiders, docenten, materialen en apparatuur te kunnen waarborgen is het belangrijk dat er geen sprake is van oncontroleerbaar agressief en/of anderszins ernstig grensoverschrijdend gedrag. 

Wij zijn in gesprek met de Gemeente Amsterdam en een zorginstelling over een geschikte locatie.

Ons uitgangspunt is een kleinschalige en rustige locatie in het Centrum en dicht in de buurt van het Marineterrein om een optimale uitwisseling van kennis en vaardigheden mogelijk te maken.

 

Meer weten? Neem contact op!

Ben je geïnteresseerd in een plek bij ons, mail dan! We zetten je op de wachtlijst.

Telefoon: 06 – 24 66 96 49
E-mail: info@brilliantfuturekids.nl