020-2202167 [email protected]

Statement ABA – Stichting Brilliant Future Kids (SBFK)

22 april 2024 | Autisme, Brilliant Future Kids, Inspiratie, Persbericht

SBFK uit Amsterdam hanteert maatwerk

Momenteel is er veel berichtgeving omtrent zowel Applied Behavior Analysis (ABA) als de methodologie erachter. Stichting Brilliant Future Kids (SBFK) laat weten zich volledig te willen distantiëren van dit soort therapieën en sluit zich aan bij de zorgen die geuit zijn door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)* naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoeksrapport van het Nederlands Autisme Register (NAR).

“Autisme is een neurologisch prikkelverwerkingsprobleem maar wordt in het onderwijs, in de maatschappij en soms ook in de zorg en zelfs door sommige autisme behandelaars/methodes gezien als een gedrags- en/of motivatieprobleem, met alle schadelijke gevolgen van dien. Autisme is geen gedragsstoornis maar een neurodiversiteit, dit kan en hoeft dus niet te worden behandeld of ‘genezen’. Daarop inzetten met behandelingen veroorzaakt enorm veel schade en trauma”, aldus Tamara Miranda, die samen met Laurens Hoekstra SBFK in 2020 heeft opgericht.

SBFK is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die niet mee kunnen komen in het onderwijs. SBFK biedt geen behandeling/therapie maar dagbesteding. SBFK werkt niet met methodes maar vanuit een visie waarin de jongere altijd centraal staat. SBFK is geheel zelfstandig en op geen enkele wijze gelieerd aan andere organisaties, inclusief de Stichting Horison. SBFK is volledig onafhankelijk en heeft een eigen specifieke visie en werkwijze ontwikkeld sinds de oprichting in 2020. 

De aanpak van SBFK berust volledig op maatwerk met respect voor de individuele eigenheid, hulpvragen, wensen en behoeften van jongeren met autisme, zo laat Tamara Miranda weten. “Wij werken volgens het principe Volgen – Voeden – Faciliteren.”

  • Volgen: Er wordt voortdurend gekeken wat de jongere in kwestie precies nodig heeft.
  • Voeden: De jongere ontvangt ondersteuning van een coach, mentor en professional uit de praktijk om de ontwikkeling in gang te zetten en te houden.
  • Faciliteren: De jongere krijgt mogelijkheden, ‘spullen’ aangereikt om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Bovenstaande aanpak blijkt in de praktijk enorm succesvol. Volgens Miranda komt dat omdat gekeken wordt naar wat de jongeren wél kunnen, in plaats van te focussen op onmogelijkheden.

* Bron: https://www.autisme.nl/2024/04/12/zorgen-van-nva-over-aba-behandelingen-versterkt/

Vragen naar aanleiding van dit bericht?
[email protected]