020-2202167 [email protected]

7 bijzondere initiatieven voor Thuiszitters

4 maart 2020 | Autisme, Brilliant Future Kids, Inspiratie

Als je kind niet naar school kan, hoop je als ouder op een goed alternatief. Deze bijzondere initiatieven bieden onderwijs of begeleiding voor thuiszitters.

Brilliant Future Kids is opgericht door Tamara (de moeder van Djamilo uit de uitzending van NieuwLicht, bekijk hier). Vanaf het najaar gaat dit autismecentrum voor talentontwikkeling van jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar van start. Het gaat om jongeren die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs. Briljant Future Kids werkt daarin samen met de ICT- en creatieve industrie, wat moet resulteren in mentorschap, projecten en stage-plekken. Er wordt uitgegaan van de innerlijke motivatie en het talent van de jongeren, zonder dat sprake is van prestatiedruk.

Kijk hier de tv-uitzending van NieuwLicht op thuiszitters terug