020-2202167 [email protected]

7 bijzondere initiatieven voor Thuiszitters

Als je kind niet naar school kan, hoop je als ouder op een goed alternatief. Deze bijzondere initiatieven bieden onderwijs of begeleiding voor thuiszitters.

Brilliant Future Kids is opgericht door Tamara (de moeder van Djamilo uit de uitzending van NieuwLicht, bekijk hier). Vanaf het najaar gaat dit autismecentrum voor talentontwikkeling van jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar van start. Het gaat om jongeren die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs. Briljant Future Kids werkt daarin samen met de ICT- en creatieve industrie, wat moet resulteren in mentorschap, projecten en stage-plekken. Er wordt uitgegaan van de innerlijke motivatie en het talent van de jongeren, zonder dat sprake is van prestatiedruk.

Kijk hier de tv-uitzending van NieuwLicht op thuiszitters terug

Jongen van 13 jaar met autisme zit al jaren thuis

Jongen van 13 jaar met autisme zit al jaren thuis

Een 13-jarige jongen met autisme heeft een IQ van 132, maar hij is al op acht scholen vastgelopen.

Toch heeft hij zichzelf op zijn negende leren programmeren, 3D-animeren, editen en het creëren van visual-effects.

Helaas kan hij geen regulier of speciaal onderwijs volgen omdat hij extreem overprikkeld raakt van drukte en psychische druk. Dit leidde tot een burn-out op zijn achtste en twee maal 8 maanden thuiszitten.

Door zijn talent in digitale media is deze jongen echter bij uitstek geschikt voor maatschappelijke innovatie. Met de juiste begeleiding heeft hij een kans op een hele goede toekomst.

 

Meisje van 14 loopt vast op speciaal onderwijs

Meisje van 14 loopt vast op speciaal onderwijs

Een meisje van 14 jaar is begonnen op voortgezet regulier onderwijs in een speciale klas, maar blijkt in het tweede jaar toch vast te lopen op de breedte van het curriculum en overprikkeling.

Op deze school heeft ze grote interesse getoond in programmeren.

Bij BrilliantFutureKids kan ze les krijgen van ICT specialisten die haar voorbereiden op de strenge toelatingsexamens bij CODAM Amsterdam waar jongeren van af 18 jaar (met of zonder diploma) met baangarantie worden opgeleid.

BrilliantFutureKids werkt nauw samen met dit soort initiatieven, maar biedt ook de mogelijkheid om  leerling die het vereiste tempo van bijv CODAM of IT vitae niet aankunnen eenzelfde soort opleidingskans te bieden.