020-2202167 [email protected]

Statement ABA – Stichting Brilliant Future Kids (SBFK)

SBFK uit Amsterdam hanteert maatwerk

Momenteel is er veel berichtgeving omtrent zowel Applied Behavior Analysis (ABA) als de methodologie erachter. Stichting Brilliant Future Kids (SBFK) laat weten zich volledig te willen distantiëren van dit soort therapieën en sluit zich aan bij de zorgen die geuit zijn door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)* naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoeksrapport van het Nederlands Autisme Register (NAR).

“Autisme is een neurologisch prikkelverwerkingsprobleem maar wordt in het onderwijs, in de maatschappij en soms ook in de zorg en zelfs door sommige autisme behandelaars/methodes gezien als een gedrags- en/of motivatieprobleem, met alle schadelijke gevolgen van dien. Autisme is geen gedragsstoornis maar een neurodiversiteit, dit kan en hoeft dus niet te worden behandeld of ‘genezen’. Daarop inzetten met behandelingen veroorzaakt enorm veel schade en trauma”, aldus Tamara Miranda, die samen met Laurens Hoekstra SBFK in 2020 heeft opgericht.

SBFK is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die niet mee kunnen komen in het onderwijs. SBFK biedt geen behandeling/therapie maar dagbesteding. SBFK werkt niet met methodes maar vanuit een visie waarin de jongere altijd centraal staat. SBFK is geheel zelfstandig en op geen enkele wijze gelieerd aan andere organisaties, inclusief de Stichting Horison. SBFK is volledig onafhankelijk en heeft een eigen specifieke visie en werkwijze ontwikkeld sinds de oprichting in 2020. 

De aanpak van SBFK berust volledig op maatwerk met respect voor de individuele eigenheid, hulpvragen, wensen en behoeften van jongeren met autisme, zo laat Tamara Miranda weten. “Wij werken volgens het principe Volgen – Voeden – Faciliteren.”

  • Volgen: Er wordt voortdurend gekeken wat de jongere in kwestie precies nodig heeft.
  • Voeden: De jongere ontvangt ondersteuning van een coach, mentor en professional uit de praktijk om de ontwikkeling in gang te zetten en te houden.
  • Faciliteren: De jongere krijgt mogelijkheden, ‘spullen’ aangereikt om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Bovenstaande aanpak blijkt in de praktijk enorm succesvol. Volgens Miranda komt dat omdat gekeken wordt naar wat de jongeren wél kunnen, in plaats van te focussen op onmogelijkheden.

* Bron: https://www.autisme.nl/2024/04/12/zorgen-van-nva-over-aba-behandelingen-versterkt/

Vragen naar aanleiding van dit bericht?
[email protected]

 

7 bijzondere initiatieven voor Thuiszitters

Als je kind niet naar school kan, hoop je als ouder op een goed alternatief. Deze bijzondere initiatieven bieden onderwijs of begeleiding voor thuiszitters.

Brilliant Future Kids is opgericht door Tamara (de moeder van Djamilo uit de uitzending van NieuwLicht, bekijk hier). Vanaf het najaar gaat dit autismecentrum voor talentontwikkeling van jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar van start. Het gaat om jongeren die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs. Briljant Future Kids werkt daarin samen met de ICT- en creatieve industrie, wat moet resulteren in mentorschap, projecten en stage-plekken. Er wordt uitgegaan van de innerlijke motivatie en het talent van de jongeren, zonder dat sprake is van prestatiedruk.

Kijk hier de tv-uitzending van NieuwLicht op thuiszitters terug

Even voorstellen

Even voorstellen

Mijn naam is Tamara Miranda, moeder van Djamilo, filmregisseur, initiatiefnemer en binnenkort ook creatief directeur van Brilliant Future Kids (BFK).

Toen ik 14 jaar geleden moeder werd, dacht ik dat ik de wereld aan mijn zoon zou gaan uitleggen. Toen mijn zoon op zijn vijfde de diagnose Autisme, MCDD kreeg, realiseerde ik me dat ik vooral bezig zou zijn mijn zoon aan de wereld uit te leggen.

Als ik nu terugkijk op de afgelopen 15 jaar, hebben we 11 jaar een voortdurende strijd gevoerd. Niet zozeer met zijn Autisme, maar vooral met het vinden van een plek in de wereld voor hem. Een plek waar hij zich veilig en thuis voelt en mag zijn wie hij is.

Djamilo vat die 11 jaar zelf zo samen:

“Mama ik deed mijn best, maar mijn best was nooit goed genoeg.”

Helaas kan hij geen regulier of speciaal onderwijs volgen omdat hij extreem overprikkeld raakt van drukte en psychische druk. Dit leidde tot een burn-out op zijn achtste en twee maal acht maanden thuiszitten. Momenteel zit Djamilo voor de derde keer thuis en zie ik hem elke dag dat hij binnen zit en geen sociaal contact heeft met vriendjes, afzakken in die negatieve spiraal van het thuiszitterschap.

Mijn zoon heeft een IQ van 132, maar hij is al op acht scholen vastgelopen. Toch heeft hij zichzelf op zijn negende leren programmeren, 3D-animeren, editen en visual-effects creëren. 11 Jaar lang zijn we op zoek geweest naar een passende plek voor hem, en tot op vandaag hebben we die niet gevonden.

Op een wanhopig dag kreeg ik een idee: ‘Als die plek die we al tien jaar zoeken niet bestaat, waarom creëer ik hem dan niet zelf?’ Een plek waar jongeren met autisme én talenten en motivatie, zich kunnen ontwikkelen. En een plek waar de maatschappij en het bedrijfsleven kennis kunnen maken met onze bijzondere en briljante jongeren, en hun toekomstig personeel.

Met behulp van mijn naaste omgeving en een steeds groter wordend team van professionals en betrokken mensen lijkt die droom nu steeds dichterbij te komen.

Op deze website informeren we iedereen die het wil weten over de voortgang en toekomst van BFK.

Maar we doen hier ook een oproep aan jullie om mee te denken, mee te helpen waar mogelijk, en zo samen deze unieke nieuwe plek te creëren!