020-2202167 [email protected]

Stichting Brilliant Future Kids

is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar

We hebben een probleem ..

In Nederland zitten meer dan 14.000 kinderen en jongeren thuis die niet meer meekomen in het onderwijssysteem. Een aanzienlijk deel van deze groep heeft een autismespectrumstoornis, waardoor zij extra gevoelig zijn voor prikkels.

Zowel het reguliere als het speciale onderwijs voldoen vaak niet aan de specifieke behoeften van deze jongeren.

Voor veel van deze jongeren legt het onderwijssysteem te veel nadruk op het behalen van diploma’s via frequent toetsen van een uitgebreid pakker aan vakken en vaardigheden.

Dit leidt vaak tot situaties waarin jongeren binnen zowel het reguliere als het speciale onderwijs zowel overvraagd als ondervraagd worden, wat stress, overprikkeling, verveling, faalangst, somberheid en andere problemen kan veroorzaken.

zie voorbeelden

Landelijk gaat het om 14.207 kinderen en jongeren die thuiszitten. Deze groep bestaat uit:  

 • langdurig relatief verzuim: 4.116
 • absoluut verzuim: 4.515
 • vrijstelling: 5.576

Er zijn geen officiële cijfers bekend over hoeveel van deze jongeren een vorm van autisme hebben maar experts schatten dat dit om ongeveer 40% gaat.

De meeste cijfers zijn afkomstig van:

Vroonhoven, M. van & Boelen, A. (2016). Passend onderwijs vanuit autisme bekeken. Utrecht: Vanuit Autisme Bekeken.  Zie website.

Een andere goede bron: leren van thuiszittersinitiatieven

Problemen huidige onderwijs

Overvraagd én ondervraagd

Voor veel jongeren ligt de focus van het onderwijssysteem te sterk op diploma’s behalen door regelmatig een breed scala aan vakken en vaardigheden te toetsen. Dit resulteert vaak in situaties waarbij jongeren in zowel het reguliere als het speciale onderwijs zowel overbelast als onvoldoende uitgedaagd worden, wat stress, overprikkeling, faalangst, somberheid en andere problemen kan veroorzaken. In extreme gevallen kunnen deze omstandigheden zelfs leiden tot suïcidale gedachten.

“Out-of-the-box” denken juist nodig!

Deze jongeren, met hun creatieve en onconventionele denkwijzen en unieke interesses, kunnen juist een waardevolle bijdrage leveren aan onze snel evoluerende digitale wereld. Wanneer zij de ruimte krijgen om zich op een drukvrije manier te ontwikkelen in gebieden waar hun enthousiasme ligt, kunnen ze echt schitteren.

gevolg:
thuiszitten

Er is een oplossing!

Stichting Brilliant Future Kids (SBFK)

SBFK is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs.

Wij bieden een veilige omgeving met ondersteuning en begeleiding op maat.

Wij stimuleren en motiveren deze jongeren in de dingen die ze wél kunnen.

 

Uniek

Onze medewerkers beschikken over de specifieke kennis van autisme die noodzakelijk is deze jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Een vast team biedt ondersteuning

Het centrum aan de Galjootstraat in Amsterdam functioneert primair als een zorginstelling en niet als een school. Wij bieden gespecialiseerde dagbesteding op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09:30 en 16:30. Brilliant Future Kids werkt met een vast team van zorgprofessionals, die samenwerken met experts uit de IT- en creatieve industrieën. Wij geven begeleiding, geen behandeling.

Maar welke vakgebieden zijn dat precies?
De jongeren krijgen ondersteuning in het ontwikkelen van zowel sociaal-emotionele vaardigheden als specifieke vakinhoudelijke vaardigheden die zij nodig hebben. Dit gebeurt op basis van hun eigen motivatie en talenten, zonder de druk van prestaties.

Denk aan deze disciplines:

\

Game- & app-design

\

Grafisch vormgeving

\

Industrieel ontwerpen

\

Virtual Reality & 3D design

\

Muziek

\

Film, animatie & montage

Bij SBFK gaan we uit van wat jongeren wél kunnen

Nieuws

Statement ABA – Stichting Brilliant Future Kids (SBFK)

SBFK uit Amsterdam hanteert maatwerk Momenteel is er veel berichtgeving omtrent zowel Applied Behavior Analysis (ABA) als de methodologie erachter. Stichting Brilliant Future Kids (SBFK) laat weten zich volledig te willen distantiëren van dit soort therapieën en sluit...

Lees meer
SBFK in Het Parool

SBFK in Het Parool

Toen Tamara Miranda (51) na tien jaar zoeken nog geen geschikte plek vond voor haar autistische zoon, richtte ze autismecentrum Brilliant Future Kids op. ‘Jongeren leren hun eigen gebruiksaanwijzing kennen.’ Rapportage door: Marloes de Moor, 8 december 2020...

Lees meer

7 bijzondere initiatieven voor Thuiszitters

Als je kind niet naar school kan, hoop je als ouder op een goed alternatief. Deze bijzondere initiatieven bieden onderwijs of begeleiding voor thuiszitters. Brilliant Future Kids is opgericht door Tamara (de moeder van Djamilo uit de uitzending van NieuwLicht, bekijk...

Lees meer

Werken bij SBFK? Wij zoeken talent!

Vacature: Locatiemanager (SKJ)

Word jij onze nieuwe Locatiemanager (SKJ)? Stichting Brilliant Future Kids (SBFK) is een ambitieuze en enthousiaste organisatie die zich richt op jongeren met autisme en een hoge intelligentie. Vier jaar geleden zijn we gestart met het creëren van een veilige omgeving...

Lees meer

Sponsor ons!

Bouw mee

Wij zijn er blij mee wanneer je overweegt om ANBI-Stichting Brilliant Future Kids financieel te steunen. Hier kun je gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stichting Brilliant Future Kids je netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Je kunt hieronder direct een gift doen via iDeal.

Wat hebben we nodig?

We hebben een aantal specifieke items nodig voor ons centrum:

 • Soldeerstation met toebehoren – € 75
 • Externe harde schijf Desktop 10TB – € 250
 • Foto- en videobewerkingssoftware – € 500
 • 4K Projector – € 2.000
 • Laptop Intel Core 64GB RAM – € 3.000
 • Apple MacBook Pro – € 3.500

Klik hier om onze sponsorflyer te lezen

Doe je mee? Hieronder kun je direct doneren!

Bedrag

Stichting Brilliant Future Kids

De jongeren hebben in ons centrum een ArtLab met materiaal en gereedschap, een computerwerkplekken met 3-D-printer,  een muziek- en filmstudio en een keuken waar zij onder begeleiding mogen experimenteren en aan eigen projecten of opdrachten vanuit het bedrijfsleven kunnen werken. We hebben ook een sport- en oefenruimte. Op onze tweede locatie is een geluidsstudio gerealiseerd en kan geconcentreerd gewerkt worden.

Gedurende de dag zijn er gezamenlijke activiteiten en workshops waarin ieder op zijn eigen niveau aan een gezamenlijk gekozen thema alleen of samen aan een project kunnen werken. De workshops worden gegeven door professionals en sluiten aan bij de interesse van de op dat moment aanwezige jongeren of werken ze (onder begeleiding) zelfstandig aan hun project.

In de lunchpauze wordt er gezamenlijk gegeten, voor wie dat wil.

De uitgangspunten voor deze veilige omgeving met professionele begeleiding gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen zijn:

 • Kleinschalig
 • Maatwerk gericht op zowel de talenten en interesses als de ondersteuningsbehoeften van de jongere
 • Iedere jongere wordt ondersteund in zijn of haar unieke talent(en) en interesse(s) met stageplekken met begeleiding, mentorschap en/of opdrachten van uit het bedrijfsleven
 • In de toekomst is een woon-werk-ontwikkel campus ons doel, gericht op een levensloop-brede begeleiding.

Om voor het centrum in aanmerking te komen moet je nieuwsgierig zijn en een bijzondere interesse (en misschien zelfs een groot talent) hebben voor creatieve en/of IT-onderwerpen. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld koken, tekenen, programmeren of filmen.  Als het maar iets is dat écht bij jou past en waar je heel blij van wordt.

Om de veiligheid van de andere jongeren, begeleiders, docenten, materialen en apparatuur te kunnen waarborgen is het belangrijk dat er geen sprake is van oncontroleerbaar agressief en/of anderszins ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Om bij ons te kunnen starten moet aan een aantal criteria worden voldaan.

Belangrijk: bij het aannamebeleid kijken wij naar de hieronder beschreven criteria. Het gaat om de vraag of SBFK passende zorg kan bieden die de jongere nodig heeft om zich te ontwikkelen op persoonlijk-, creatief- en professioneel vlak. Wij bieden geen behandeling binnen ons centrum.

De jongere:

 1. woont in de regio (groot) Amsterdam;
 2. is tussen de 12 en 17 jaar en heeft de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) met een gemiddeld tot hoog IQ;
 3. is zelf gemotiveerd en in staat om 3 of 4 dagen per week naar het centrum te komen;
 4. heeft aantoonbaar affiniteit met ons creatieve aanbod;
 5. zit niet in een acute crisissituatie; zoals psychoses, actieve suïcidaliteit;
 6. heeft indien nodig een (regie)behandelaar;
 7. is in staat om zelfstandig te werken (in een niet-schoolse structuur) en te functioneren binnen een groep;
 8. heeft geen verslavingsproblematiek;
 9. past bij de reeds aanwezige groep en brengt het gevoel van veiligheid in de groep niet in het geding;
 10. komt in aanmerking voor financiering van de zorgkosten d.m.v. persoonsgebonden budget (pgb) vanuit Jeugdwet, Wmo of Wlz.

Wij kunnen op basis van de intake besluiten om van deze criteria af te wijken.

Meer weten? Neem contact op!

Ben je geïnteresseerd in een plek bij ons, meld je dan aan

Telefoon: 020 – 220 2167
E-mail: [email protected]

Publicatieverplichting ANBI

Stichting Brilliant Future Kids staat geregistreerd in Amsterdam met KvK-nummer: 77460162.

In het maatschappelijk verkeer kan de stichting ook de naam “Brilliant Future Kids” gebruiken.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL44 TRIO 0788 8961 72.

RSIN/fiscaal nummer: 861013864
AGB-code: 73737168

Voor contact met de stichting kun je e-mailen naar [email protected] of een brief sturen naar Galjootstraat 71, 1086 VE Amsterdam.

Klik hier voor de statuten van de stichting

De stichting kent de volgende organen:

 • De directie (bestuur in de zin van de wet)
 • De Raad van Toezicht
 • De Raad van Advies (in oprichting)

Directie

De directie (bestuur in de zin van de wet) bestaat per 20-02-2020 uit:

 • dhr. L.D. (Laurens) Hoekstra – algemeen directeur, tevens uitvoerend voorzitter  
 • mevr. T.M.D. (Tamara Miranda) de Glas – creatief directeur, tevens uitvoerend secretaris/penningmeester  

Klik hier voor het Directiereglement

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat per 01-05-2023 uit:

 • dhr. mr. M.N. (Marcel) de Boer – voorzitter  
 • dhr. drs. C.W.B. (Chris) Buijsman  
 • jhr. drs. S.W.W. (Sander) Feith
 • mevr. P.M. (Petra) Bakker Msc

Klik hier voor het Reglement van de Raad van Toezicht

Raad van Advies

De Raad van Advies wordt medio 2024 ingesteld. Dr. Felix Kreier MD is gevraagd om de uitgangspunten uit te werken en samen met bestuur en raad van toezicht tot een groep van deskundigen te komen die SBFK gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Honorering en/of onkostenvergoeding 

 • De vergoeding voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht is € 0,- per jaar.
 • De vergoeding voor de Leden van de Raad van Toezicht is eveneens € 0,- per jaar.
 • De Voorzitter van het Bestuur ontvangt ook geen honorarium, € 0,- per jaar.
 • De Bestuurders ontvangen geen vergoeding, € 0,- per jaar, behalve de uitvoerende bestuurders. Zij kunnen een salaris ontvangen op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit salaris wordt voorgesteld door de Raad van Toezicht.

De stichting kan een onkostenvergoeding verstrekken voor specifieke uitgaven. Dit betreft:

 1. Reiskosten, waaronder niet-gedeclareerde kilometerkosten voor het gebruik van een eigen auto, tegen een tarief van €0,21 per kilometer, wat het wettelijk onbelaste maximum is.
 2. Verblijfskosten tijdens reizen uitgevoerd voor Stichting Brilliant Future Kids.
 3. Overige kosten, zoals de aanschaf van materialen, noodzakelijk voor het uitvoeren van taken als lid van het Bestuur of de Raad van Toezicht.

Declaraties voor bestede tijd zijn niet toegestaan, omdat de leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur hun functies onbezoldigd en pro deo uitvoeren, met uitzondering van de uitvoerende bestuurders.

Bestuurders dienen kosten die voor vergoeding in aanmerking komen te declareren door de betalingsbewijzen te overleggen.

 

De stichting heeft ten doel:
Het bevorderen van sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden van jongeren in de leeftijd van plusminus 12 tot 23 jaar. Zij richt zich daarbij vooral, maar niet exclusief, op jongeren met een stoornis in het autismespectrum of een andere beperking. De Stichting Brilliant Future Kids streeft naar het tot totstandbrenging van voorzieningen die leiden naar een levensbrede begeleiding op het gebied van scholing, huisvesting en maatschappelijke participatie, waarbij de Stichting indien nodig bedrijfsmatige activiteiten kan ontplooien.

 

Ons beleidsplan 2020-2024 geeft inzicht in:

 • Missie, visie en doelstelling van de stichting
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
 • De manier waarop de stichting middelen werft
 • Het beheer van het vermogen van de stichting
 • De besteding van het vermogen van de stichting
 • Het functioneren van het bestuur

U kunt het beleidsplan 2020-2024 hier inzien

De stichting is actief op zoek naar contacten/relaties en donateurs. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, persoonlijk contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijk maatschappelijk evenement of het inzetten van multimedia en sociale media. Verder bezoekt de stichting beurzen en benadert ze dagbladen en tijdschriften om voor haar doelstelling steun te verwerven. Het inzetten van bijvoorbeeld speciale acties voor het verkrijgen van financiële middelen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties plaatsvinden.

Stichting Brilliant Future Kids is een kleine, open en slagvaardige stichting. Via onder andere de website en andere (sociale) media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) rapporteren we regelmatig over activiteiten en behaalde resultaten.

Kik hier voor onze organisatiepagina op LinkedIN

De staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting worden hier gepubliceerd.

Deze informatie zal telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt.

Het eerste boekjaar van de stichting was een verlengd boekjaar en loopt tot en met 31 december 2021.

 

Met de verstrekking van deze informatie via internet voldoet Stichting Brilliant Future Kids aan de wettelijke voorwaarde voor het behoud van de ANBI-status.